O Firmie
Oferta
Centrum Prasowe
Kontakt
  Fundusze Europejskie
  AKTUALNE PROJEKTY
   
  29.12.2015
   
   
  18.12.2015
  KONKURS OFERT NR 1/POPW/2015
   
  W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia", Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap
  INPRONAFT SANOK S.A. 
  zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie Audytu Wzorniczego przedsiębiorstwa Zamawiającego polegającego na analizie działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, którego wynikiem będzie opracowanie Strategii Wzorniczej
   

   
  POBIERZ ZAPROSZENIE : Zaproszenie

  1. Zapytanie ofertowe
   
   

   
  PROJEKTY ZAKOŃCZONE

  DOTACJE NA INNOWACJE
  INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ
   
  Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu informatycznego prowadzącego do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów w relacjach B2B”
  Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013
  Okres realizacji: grudzień 2013 – listopad 2014
  Opis projektu:
  Projekt zakłada opracowanie i wdrożenie informatycznego systemu B2B prowadzącego do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów w relacjach B2B firmy Inpronaft sanok S.A. i jej kontrahentów oraz do usprawnienia procesów biznesowych na skutek wykorzystania nowoczesnych narzędzi komunikacji i wymiany danych. W ramach projektu powstanie system B2B, który zostanie zainstalowany w siedzibie firmy i udostępniony kontrahentom w formule SaaS. System obsługiwany będzie za pomocą interfejsu webowego i obejmie następujące procesy biznesowe:
  • proces przygotowania inwestycji;
  • proces realizacji inwestycji;
  • proces raportowania i rozliczania inwestycji.
   
  Założenia ogólne systemu:
  - system będzie pracował w środowisku Windows;
  - system będzie wykorzystywał środowisko SQL Server;
  - system będzie udostępniał prosty w obsłudze, intuicyjny interfejs użytkownika dostępny przez przeglądarkę internetową;
  - interfejs użytkownika udostępniał będzie kafelkową budowę interfejsu analogicznie jak w najnowszym systemie operacyjnym Windows 8.
   
  System B2B zostanie zbudowany w oparciu o wielowarstwową architekturę klient-serwer. Elementami systemu będą innowacyjny system zarządzania bazą danych Microsoft SQL Server, odpowiedzialny za przechowywanie danych, serwer aplikacji odpowiedzialny za logikę biznesową oraz zapewniający dostęp do systemu oraz oprogramowanie klienckie umożliwiające dostęp do systemu B2B z poziomu stacji roboczej użytkownika. Po stronie serwera działać będzie baza danych, przechowująca i przetwarzająca dane. Serwer odpowiedzialny będzie za zapewnienie bezpieczeństwa danych oraz za dostarczanie usług dla aplikacji klienckiej. Głównym modelem komunikacji będzie model żądanie-odpowiedź. Serwer aplikacji będzie zarządzał logiką biznesową jak również będzie udostępniał funkcjonalność przygotowania danych do prezentacji przez oprogramowanie klienckie. Zwiększenie wydajności przetwarzania logiki biznesowej, osiągnięte zostanie poprzez usunięcie reguł z aplikacji klienckiej i przesunięcie jej na stronę serwera. Zostaną one umieszczone we współdzielonych bibliotekach. Pozwoli to na realizację wydajniejszego, bezpieczniejszego i bardziej niezawodnego systemu. Po stronie użytkownika zaimplementowane zostanie oprogramowanie klienckie.
  Poza dedykowanym oprogramowaniem w ramach projektu zostanie dostarczony sprzęt tj. serwer, szafa serwerowa, zasilacz awaryjny, moduł bezpiecznej wymiany informacji oraz oprogramowanie serwerowe.
  DOTACJE NA INNOWACJE

  „Wdrożenie systemu informatycznego prowadzącego do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów w relacjach B2B”

   

  12.11.2013 r.

  Zapytanie ofertowe

   

  Inpronaft Sanok S.A. w związku z realizacją projektu w ramach działania 8.2. Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 pn. „Wdrożenie systemu informatycznego prowadzącego do wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów w relacjach B2B” ogłasza się konkurs ofert prowadzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie udzielenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na:

   

  OPRACOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO B2B WRAZ Z DOSTAWĄ NIEZBĘDNĘGO OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO

   

  Pobierz zaproszenie: Inpronaft_zaproszenie.pdf

   

  INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ